URBANISMUS, VIZE, KONCEPCE

1/18
Sochorův dvůr/vize Zálabí


(...)
Krajina královédvorská je zušlechtěné Podkrkonoší.
Vyznačuje se zvlněným reliéfem protkaným vodními toky.
Půda je kultivovaná poli, lukami, háji a lesy.

Vidím věci měkce rostlé a tvrdě organizované.

Při pohledu na město z ptačí perspektivy čtu stejnou strukturu i ve městě.
Jsou zde rostlé středovéké parcely a krajinně reliéfní prvky.
V opozici jsou ortogonální tvrdě vyhlížející továrny a novodobá parcelace.

Jak výstižné, že tvrdá rovnoběžnost střešních vikýřů fabrik se zastavuje o měkký potok.
Jak výstižné, že poblíž Dvora Králové vznikla krajinná kompozice slavného Kuksu, jehož tvrdá symetrie je vyvážená měkkými kopci.
Jak výstižné, že Dvůr Králové je město dělnické třídy, tedy měkkých bytostí žijících tvrdým řádem produkce.

1/4
Pražské ostrovy 


iniciační plán a knížka, FUA TUL

<les>

 


(...)
Dosažitelnost divočiny je z psychologického hlediska zásadní pro obyvatele města, zároveň je však také nezbytným předpokladem životnosti, energie, budoucnosti celé kultury. V dnešním sídle již však nelze hledat divočinu a přirozenost jen za jeho nejasnými hranicemi. Důsledky tohoto snažení známe velice dobře. V dobách volna a hezkého počasí se tyto „důsledky“ valí z měst po tisících. Ostrovy divočiny, místa ne-civilizace se musí stát součástí města. Jejich přítomnost nám přináší sebereflexi a pohání nás myšlenkově kupředu.

1/5
Ocelové Kladno 


Urbánní studie a iniciační plán pro rozervané Kladno, 2013, FUA TUL, at Novák Balda


Tématem projektu je redefinování vztahu centra a periferie v postindustriálním městě.
Míst s charakterem periferie, neukotvenosti, rozptýlenosti je ve městě nespočet. Není možné se za současné ekonomické situace snažit o dotvoření nějaké ideální městské mozaiky, je třeba vyjít z města, které bylo prostředkem a dostat se k plnohodnotnému místu pro život.

Město vytvoří otevřenou ocelovou strukturu, s použitím např. trubkového lešení, která svým měřítkem definuje prostor bloku, aniž by bylo třeba jej naráz celý zastavět a vytvořit zde separovaný ostrov čehokoli, co nepříliš bohatá paleta dnešních řešení nabízí. Do této struktury pak mohou obyvatelé vstupovat se svými projekty. Struktura by měla být otevřenou sociální, ekonomickou, kulturní platformou, líhní. Nové město se rodí na periferii a Kladno je v poslední dekádě na novém začátku.  

1/3
Na břeh


Studie charakteru a elementární vize pro Zábřeh, 2013

Studie analyzuje městské charaktery a navrhuje jejich posílení. Upozorňuje na nevyužitý potenciál prostorů kolem řeky a rybníků, stejně jako přiléhajících továren. 

  • facebook

© 2014 atelier_PES|VES

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now